Recht op gezonde lucht

EQUAL Partners werkt samen met ClientEarth, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor milieurecht, om een mogelijke rechtszaak te onderzoeken tegen de Belgische overheid wegens het nalaten om te verzekeren dat iedereen die in België woont veiligere, schonere lucht kan inademen.

Ik doe mee

Luchtvervuiling & gezondheid

We weten allemaal dat de lucht die we inademen van groot belang is – maar helaas is die lucht niet altijd veilig. Luchtvervuiling is de belangrijkste milieurisicofactor voor de volksgezondheid in Europa en wordt in verband gebracht met een groot aantal gezondheidsproblemen. In België was luchtvervuiling alleen al in 2018 verantwoordelijk voor bijna 8.700 vroegtijdige sterfgevallen.

We worden allemaal getroffen door giftige lucht, maar sommigen – vooral kinderen, ouderen en mensen met een laag inkomen of behorend tot etnische minderheden – zijn kwetsbaarder of worden zwaarder getroffen dan anderen. Dat is niet eerlijk en daarom vechten wij terug door juridische stappen te nemen.

Ons doel is een rechtszaak te beginnen om van de Belgische autoriteiten te eisen dat zij onmiddellijk maatregelen nemen om de volksgezondheid te beschermen door de niveaus van zwevende deeltjes (PM2,5 – het fijn stof dat de lucht verontreinigt) en stikstofdioxide (NO2 - een onzichtbaar en giftig gas dat in verband wordt gebracht met de uitstoot van voertuigen) zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de nieuwe richtlijnen inzake luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De WHO – de toonaangevende deskundigen op het gebied van volksgezondheidskwesties, waaronder luchtvervuiling – heeft onlangs nieuwe richtlijnen inzake luchtkwaliteit uitgegeven die de veilige niveaus van verschillende verontreinigende stoffen, waaronder PM2,5 en NO2, drastisch verlagen. Deze richtlijnen weerspiegelen de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens over de bedreiging die luchtverontreiniging vormt voor de volksgezondheid en moeten door overheden worden gebruikt om de volksgezondheid en de levens van hun burgers te beschermen. Maar dit is momenteel niet het geval in België en evenmin in andere landen in Europa.

Als u of uw dierbaren soms geïrriteerde luchtwegen hebben, zich buiten adem voelen of last hebben van piepende ademhaling, hoesten, hoge bloeddruk, ongemak op de borst of andere symptomen, kan dat verband houden met luchtvervuiling.

Luchtvervuiling wordt zelfs in verband gebracht met een enorm aantal gezondheidsproblemen, waaronder:

  • Astma
  • Acute infecties van de onderste luchtwegen bij kinderen (bronchiolitis, bronchitis, longontsteking)
  • Chronische obstructieve longziekte (COPD), bijvoorbeeld chronische bronchitis
  • Longkankers
  • Hartaanvallen en hartfalen
  • Beroertes

Als u lijdt aan een van de hierboven vermelde gezondheidsproblemen – of anderszins bent getroffen door luchtvervuiling– laat dat dan weten en toon uw interesse door het onderstaande formulier in te vullen.

Bronnen

Vragen aan personen

Vul het onderstaande formulier in om essentiële informatie te verstrekken en uw voorlopige bereidheid tot het ondernemen van stappen te uiten. Alle informatie wordt beschermd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming-richtlijnen.

Het beantwoorden van de volgende vragen verplicht u tot niets; u geeft alleen blijk van uw interesse. In deze fase kijken we alleen naar wie in aanmerking zou kunnen komen om een beter beeld te krijgen van de vraag of we een rechtszaak kunnen beginnen. U hoeft in geen enkel stadium van het traject iets te betalen.

Persoonsgegevens

Registreert u zich in uw eigen belang of namens iemand anders (u bent bijvoorbeeld een ouder/voogd of een naast familielid) *

Gezondheidsproblemen

Bent u gediagnosticeerd met een medische aandoening waarvan u denkt dat deze verband kan houden met, of verergerd kan worden door, luchtvervuiling? (Astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), waaronder chronische bronchitis, acute infecties van de onderste luchtwegen bij kinderen (bronchiolitis, bronchitis, longontsteking), hartaanvallen en hartfalen, beroertes, longkanker).*

Heeft u medische certificaten die deze diagnoses kunnen bevestigen?*

Neemt u medicijnen vanwege deze gezondheidstoestand?*

Hebt u vragen? Bekijk onze Veelgestelde vragen. Daar kunt u meer informatie vinden over de rechtszaak en het traject dat we volgen.

Toestemming

In deze eerste fase worden door Equal Partners of ClientEarth ivzw – hierna "de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken" – geen documenten gevraagd om de verstrekte informatie te staven.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken een besluit hebben genomen over de betrokkenen die kunnen deelnemen aan de mogelijke rechtszaak.

Persoonsgegevens van betrokkenen die niet voor de tweede fase zouden worden weerhouden, worden gewist.

De betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken door dit formulier in te vullen. Wanneer de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, zien de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken af van verdere verwerking.

Overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 23 van de AVG kunnen betrokkenen te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht van toegang tot de verzamelde gegevens;
  • Het recht op correctie van eventuele onjuiste gegevens;
  • Het recht op wissing van gegevens;
  • Het recht op beperking van de verwerking, voor zover bepaald in artikel 18, §1, onder c), van de AVG.

De verzamelde gegevens worden bewaard in spreadsheets die zijn opgeslagen op een beveiligde server, beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor de leden van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Tijdens de voorselectie door de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden de spreadsheets zo verwerkt dat niet alle gegevens over een bepaalde natuurlijke persoon zichtbaar zijn.

Elke uitoefening van bovenvermelde rechten kan gebeuren via e-mail op de volgende adressen:

U kunt het door de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vastgestelde beleid hier bekijken

Partners

ClientEarth en Equal Partners werken samen met: